Oferta

Geologia inżynierska i geotechnika

Oferujemy usługi pozwalające na ocenę przydatności środowiska grunowo-wodnego dla potrzeb budownictwa i inżynierii lądowej. Wykonujemy badania geotechniczne i prowadzimy nadzór nad pracami budowlanymi. Opracowujemy dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie, sporządzamy opinie geologiczne, przygotowujemy projekty prac geologicznych. Wykonujemy obliczenia stateczności i osiadania gruntu. Zatrudniamy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, legitymujących się niezbędnymi uprawnieniami i certyfikatami.

Oferujemy szeroki zakres badań terenowych, obejmujących między innymi:

 • Wiercenia i wykopy badawcze
 • Sondowania dynamiczne DPL (SL), DPM, DPH i DPSH (SC)
 • Sondowania dynamiczne z poborem próbek gruntu sondą cylindryczną SPT
 • Sondowania statyczne CPT
 • Pomiar wytrzymałości gruntu na ścinanie sondami DPL-VT i PSO
 • Pobieranie próbek gruntu typu NW, NU i NNS
 • Próbne obciążenia przy użyciu płyty statycznej VSS

Posiadamy laboratorium mechaniki gruntów pozwalające na wykonanie następujących badań:

 • Analiza makroskopowa
 • Uziarnienie gruntu (analiza sitowa i areometryczna)
 • Granica płynności, plastyczności i skurczalności
 • Wilgotność naturalna
 • Wilgotność optymalna
 • Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
 • Wskaźnik i stopień zagęszczenia
 • Odkształcalnoś gruntu (badanie edometryczne)
 • Wskaźnik piaskowy
 • Kapilarność bierna

Hydrogeologia

Sporządzamy dokumentacje hydrogeologiczne. Wykonujemy badania terenowe pozwalające na określenie poziomu zwierciadła wód podziemnych. Instalujemy otwory obserwacyjne (piezometry) o średnicach od 50 do 160 mm. Wykonujemy próbne pompowania oraz pobieramy próbki wody do badań fizyko-chemicznych (współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami).

Wzmacnianie podłoża gruntowego

Oferujemy usługi polegające na wzmacnianiu słabego podłoża gruntowego poprzez iniekcje cementowe i mikropale. Nasze prace wykonujemy na lądzie jak również z wody (wzmacnianie konstrukcji podwodnych).

Ochrona środowiska i remediacja zanieczyszczeń

Sporządzamy raporty określające stan środowiska wodno-gruntowego. Przygotowujemy dokumentacje geosozologiczne. Pobieramy próbki gruntu i wody (powierzchniowej i podziemnej). Posiadamy duże doświadczeniu w oczyszczaniu gruntu i wód podziemnych z zanieczyszczeń ropopochodnych. Jesteśmy polskim partnerem firmy Tauw. Współpracujemy również z firmą Terreco, która oferuje innowacyjną technologię oczyszczania gruntu PuriSoil®.